OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli
nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez cześć roku, a także odbiór i
zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego
GPSZOK

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

Mapa gminy

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:44:54.
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:44:54
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót