Informacja o pracach Rady Gminy

VIII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Zawiadamiam, że VIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 23 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu VII sesji Rady Gminy Ręczno.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr IV.29.2019 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-18 08:17:27.
Data wprowadzenia: 2019-07-18 08:17:27
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót