Informacja o pracach Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy Ręczno

                                                                               

 ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Zawiadamiam, że VI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu V sesji Rady Gminy Ręczno.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Raport o stanie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:16:48 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:17:33.
Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:16:48
Data modyfikacji: 2019-05-22 11:17:33
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót