Informacja o pracach Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).
Zawiadamiam, że XXXV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 16 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
w sprawie maksymalnej liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ręczno;
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Ręczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

 


Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:36:56.
Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:36:56
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót