Informacja o pracach Rady Gminy

XXIX Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
Zawiadamiam, że XXIX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
    • w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
    • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
    • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Ręczno;
    • w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ręczno na lata 2017 – 2032”.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zawada

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:39:37.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:39:37
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót