Informacja o pracach Rady Gminy

XXVIII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
Zawiadamiam, że XXVIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z prac komisji stałych oraz Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwał:
• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025;
• w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024;
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok;
• w sprawie zmiany celu darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ręczno, gm. Ręczno;
• w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla    których organem prowadzącym jest Gmina Ręczno;
• w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
• w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2018 rok;
• w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2018 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zawada

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:43:38 | Data modyfikacji: 2017-12-13 14:13:41.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:43:38
Data modyfikacji: 2017-12-13 14:13:41
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót