Informacja o pracach Rady Gminy

XXV Sesja Rady Gminy Ręczno

                                                                               ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948).
Zawiadamiam, że XXV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok;
• zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stobnicy;
• zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Ręcznie w ośmioletnią   Szkołę Podstawową im. Piotra Szymanka w Ręcznie.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.


                                                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                                               /-/ Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:00:50 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:01:46.
Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:00:50
Data modyfikacji: 2017-08-08 10:01:46
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót