Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ręczno
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2018-2023 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Ręczno z dnia 10 marca 2023 r. - 2023, menu 100, artykuł 80 - BIP - Gmina Ręczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Ręczno z dnia 10 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR XXXIX.243.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2023–2034

UCHWAŁA NR XXXIX.244.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXIX.245.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2024 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXXIX.246.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy

UCHWAŁA NR XXXIX.247.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ręcznie

UCHWAŁA NR XXXIX.248.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Ręczno do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

UCHWAŁA NR XXXIX.249.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ręczno w roku 2023

UCHWAŁA NR XXXIX.250.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXIX.251.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXXIX.252.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXXIX.253.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy Ręczno z dnia 14 lutego 2023 roku

Metryka

sporządzono
2023-03-15 przez Skrobek Sylwia
udostępniono
2023-03-15 08:26 przez Skrobek Sylwia
zmodyfikowano
2023-12-29 08:32 przez Skrobek Sylwia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
229
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.