Ogłoszenie o konsultacjach
2013-10-17 10:46:40
Wójt Gminy Ręczno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Program współpracy Gminy Ręczno z organiz  ...więcej

Pokazano 21 - 21 z 21
poprzednie