Zarządzenie Nr 111/2013
2013-12-18 14:24:01
  ...więcej

Ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg
2013-11-22 13:59:19
Ręczno, dnia. 21.11.2013 r. OGŁOSZENIENA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH i POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego do 14.000 euro – ( Kod CPV 90620000). Postępowanie prowadzone na pods  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa - budowa oświetlenia
2013-11-07 11:51:12
Ręczno, dnia 05.11.2013 r.ZAMAWIAJĄCY:  GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno NIP 771-10-75-533REGON 590647925Tel./fax (0-44) 781-32-69 ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno OGŁOSZENIE O  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2013-10-17 10:46:40
Wójt Gminy Ręczno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Program współpracy Gminy Ręczno z organiz  ...więcej

Pokazano 21 - 24 z 24
poprzednie