Ogłoszenia

Ogłoszenie - dożywianie

Ręczno, dnia 2016-12-06


Znak sprawy: GOPS. 3801-1/2016

Zapytanie ofertowe
pn. Dożywianie uczniów w szkołach w 2017 r. z terenu Gminy Ręczno.


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) Wójt Gminy Ręczno zaprasza do składania ofert zwraca się z prośbą:
1)  o podanie ceny brutto dziennego posiłku dla 1 ucznia dożywianego w Szkole Podstawowej w Stobnicy,  w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie,
2) o podanie ceny brutto dziennego dwudaniowego posiłku dla  1 ucznia w Punkcie Przedszkolnym w Ręcznie,
3) o podanie łącznej dziennej ceny brutto posiłków dla uczniów dożywianych,
4) o podanie łącznej ceny brutto całego zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stobnicy i Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego (szkoła podstawowa  i gimnazjum) w Ręcznie jednodaniowego gorącego posiłku wymiennie 3 razy tj. poniedziałek, środa i piątek zupa z wkładką mięsną i 2 razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek obiad drugodaniowy  oraz dwudaniowego posiłku (obiadu) od poniedziałku do piątku dla uczniów Punktu Przedszkolnego w Ręcznie. Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasza, ryż. Drugie danie mogą też stanowić naleśniki z serem, pierogi, makaron z sosem, krokiety i inne dania mączne. 
Posiłek składający się z zupy o gramaturze nie mniej niż 250ml i kaloryczności nie mniejszej niż 600 kcal. Drugi posiłek o gramaturze nie mniej niż 200 ml i kaloryczności nie mniej niż 600 kcal. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów. Żywność winna być tzw. ”zdrową żywnością” ,więc nie powinna zawierać napoi wysoko słodzonych, chipsów, słodyczy lub fast –foodów itp.
Planowana ilość dziennie wydawanych posiłków:  do 6 uczniów w Szkoły Podstawowej w Stobnicy; do 40 uczniów Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie  i do  8 uczniów z Punktu Przedszkolnego w Ręcznie. Ilość posiłków została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2016 i może ulec zmianie – zmniejszenia lub zwiększenia do 20%. Ilość posiłków zależna jest od ilości dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy w formie dożywiania.
Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie  od 2 stycznia 2017 roku do 21 grudnia 2017 r tj. 189 dni żywieniowych, z uwzględnieniem przerw w nauce ( ferii zimowych, wiosennych i letnich, rekolekcji oraz dni świątecznych). Posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przygotowane w dniu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Zamawiający zobowiązany będzie do opracowania jadłospisu na kolejny tydzień, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego tygodnia oraz dostarczenie go do szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie. Jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się częściej niż raz na 3 tygodnie. Na każdym jadłospisie winna widnieć gramatura oraz kaloryczność posiłku; receptury i gramatury posiłków powinny być dostosowane do wieku dzieci i spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Żywienia i Żywności.  Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego. Dostawa posiłków będzie realizowana od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:30, a godz. 12:00 do szkół na terenie gminy Ręczno.
 Kryterium oceny ofert będzie stanowić łączna cena brutto dziennego posiłku dla 1 ucznia ucznia Szkoły Podstawowej w Stobnicy i Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie i dla 1 ucznia Punktu Przedszkolnego w Ręcznie.

Proszę się o udzielenie odpowiedzi na powyższe zapytanie na formularzu oferty do dnia 15.12.2016 roku do godziny 15:00 osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Ręcznie pokój nr 2 lub Pocztą Polską na adres Urząd Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Ręcznie).

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

 

 

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:59:38 | Data modyfikacji: 2016-12-07 10:09:25.
Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:59:38
Data modyfikacji: 2016-12-07 10:09:25
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót