Zarządzenia Wójta

Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2018 przez jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2018 przez samorządowe instytucje kultury

Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Ręczno

Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na 2018 rok

Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3.01.2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulamin pracy

Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10.01.2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nar

Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zmainy składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w w Rodzinie na terenie Gminy Ręcz

Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.01.2018 roku w sprawie zmain w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 roku

Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.01.2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.01.2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 16.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie

Zarządzenie Nr 18. 2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 19.02.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/ 2019 do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 19.02.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 22.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.02.2018 r. w sprawie w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 23.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy aa 2018 r.

Zarządzenie Nr 25.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zmian w planach jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy

Zarządzenie Nr 27.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20.03.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno.

Zarządzenie Nr 28.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2017 r.

Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.03.2018 r. w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ręczno na rok 2018.

Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16.04.018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przekazania obowiązków kasjera w Urzędzie Gminy Ręczno.

Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowania jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4.05.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2018-2020

Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.05.2018 r. w sprawie sprostowania załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 42 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 44.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 25 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Reczno i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie

Zarządzenie Nr 43A.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 43A.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24.05.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 47.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.05.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 50.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 51.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 52.2018 Wójta Gminy Ręczno- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 22.06.2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 53.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno.

Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia wartości godziwej nieruchomości

Zarządzenie nr 55.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu ,,Budowa placów zabaw w miejscowościach Bąkowa Góra, Majkowice, Paskrzyn" w ramach Rozwo

Zarządzenie Nr 56.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 57.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018- 2028

Zarządzenie Nr 58.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 59.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 61.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.07.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 62.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 63.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.07.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 64.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 65.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 66.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6.08.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 67.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 06.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 68.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 06.08.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 69.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 71.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 72.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23.08.2018 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72.2018 Wójta Gminy Ręczno Zestawienie wykonania planu wydatków budżetu za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72.2018 Wójta Gminy Ręczno. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23.08.2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno.

Zarządzenie Nr 74.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.08.2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018r.

Zarządzenie Nr 75.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018r.

Zarządzenie Nr 76.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.09.2018r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018r.

Zarządzenie Nr 77.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.09.2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018r.

Zarządzenie Nr 78.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 14.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

Zarządzenie Nr 79.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.09.2018r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018r.

Zarządzenie Nr 80.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.09.2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018r.

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20.09.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 82.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21.09.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 83.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 84.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24.09.2018 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 85.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 86.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 87.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 88.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 89.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 90.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 91.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 92.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 93.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028

Zarządzenie Nr 94.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.10.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 95.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 96.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 97.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 98.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 09.11.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 99.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 09.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 100.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 09.11.2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019 - 2028

Zarządzenie Nr 101.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 09.11.2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 09.11.2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 101.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 09.11.2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok

Zarządzenie Nr 102.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia " Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Ręczno służbowych tabletów"

Zarządzenie nr 103.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20.11.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 104.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 105.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22.11.2018 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Ręczno informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych na 2019 rok

Zarządzenie Nr 106.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 107.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 108.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 03.12.2018 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok

Zarządzenie Nr 109.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 110.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 112.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10.12.2018 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028

Zarządzenie Nr 113.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10.12.2018 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok

Zarządzenie Nr 114.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 11.12.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 115.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 11.12.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 116.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 117.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21.12.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 118.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21.12.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Zarządzenie Nr 119.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27.12.2018r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 120.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27.12.2018 roku w sprawie zmain w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 roku

Zarządzenie Nr 121.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.12.2018 roku w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

Zarządzenie Nr 122.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.12.2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2019 przez jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 123.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.12.2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2019 przez samorządowe instytucje kultury

Zarządzenie Nr 124.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.12.2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:14:06.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:14:06
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót