Zarządzenia Wójta

Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2018 przez jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Ręczno na rok 2018 przez samorządowe instytucje kultury

Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Ręczno

Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na 2018 rok

Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2018 roku w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3.01.2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulamin pracy

Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10.01.2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nar

Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zmainy składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w w Rodzinie na terenie Gminy Ręcz

Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.01.2018 roku w sprawie zmain w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 roku

Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29.01.2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31.01.2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2018-2020

Zarządzenie Nr 44.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 25 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Reczno i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:14:06.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:14:06
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót