Zarządzenia Wójta

Zarządzenia 2016 rok

Zarzadzenie Nr 1.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zasad korzystania ze słuzbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Ręczno

ZARZADZENIE Nr 2.2016 WOJTA GMINY RĘCZNO z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 3.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 4.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 7.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Ręczno

ZARZĄDZENIE NR 8.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Ręczno

ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie G

Zarządzenie Nr 20.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

ZARZĄDZENIE NR 23.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 05.04.2016r. w sprawie zarchiwizowania dokumentacji z wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 28.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

ZARZĄDZENIE NR 29.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie nr 33.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika

ZARZĄDZENIE NR 36.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

ZARZADZENIE NR 39.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Nowinki

ZARZADZENIE NR 40.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 27 maja 2016r. zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

ZARZĄDZENIE NR 44.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Nowinki

ZARZADZENIE Nr 54a.2016 WOJTA GMINY RĘCZNO z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

ZARZADZENIE Nr 55.2016 WOJTA GMINY RĘCZNO z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Spółki przymusowej dla zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Nowinki i Podole, nadania jej statutu oraz wyznaczenia organów Spolki

ZARZADZENIE NR 58.2016 WÓTA GMINY RĘCZNO z dnia 01.08.2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarzadzenie Nr 63.2016 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Zarządzenie 68.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 72.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 8 września 2016 roku w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 73.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 9 września 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 74.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 75.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 96.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia17 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie środków higieny osobistej oraz napojów gorących

Zarządzenie Nr 99.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 100.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 120.2016 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:38:30 | Data modyfikacji: 2016-08-02 12:01:27.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:38:30
Data modyfikacji: 2016-08-02 12:01:27
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót