Zarządzenia Wójta

Zarządzenia 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 5.2015 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 6.2015 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na

Zarządzenie Nr 8.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy

Zarządzenie nr 11.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 12.2015 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Ręczno

ZARZĄDZENIE NR 13.2015 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku na terenie

ZARZĄDZENIE NR 18.2015 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 12 lutego 2015 r.zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 22.2015 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1/2015 z dn. 18.02.2015 r. ogólnego zebrania członków wspólnoty Gruntowej wsi Majkowice w sprawie przekazania działki Nr 1065 o pow. 1,28 ha

Zarządzenie nr 26.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr 28.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające zarzązdenie w sprawie regulaminu pracy

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ręczno

Zarządzenie nr 32.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 marca2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie nr 33.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Ręczno

Zarządzenie nr 36.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie nr 40.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz wsparcie techniczne o

Zarządzenie Nr 41.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 48 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka ze składu i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych

Zarządzenie nr 51.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 55.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ręczno.

Zarządzenie Nr 55A.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 1 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr 70.2015 Wójta Gminy Reczno z dnia 31 lipca 2015 roku - powołanie koordynatora gminnego do obsługi informatycznej referendum

Zarządzenie Nr 84.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ręczno na podstawie umowy o pracę

Zarządzenie Nr 92.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw obsługi informatycznej wyborów

Zarządzenie Nr 93.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Zarządzenie Nr 94.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 117.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:11:57.
Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:11:57
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót