Zarządzenia Wójta

Zarządzenia 2013 rok

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie ostatecznych kwot wydatków jednostek organizacyjnych gminy Ręczno w 2013 roku oraz wysokości dotacji

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki i edukacji w 2013 roku w Gminie Rę

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 201

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Ręczno

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 stycznia w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na 2013 rok

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 10/2013 rok Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 11/2013 rok Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 12/2013 rok Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 stycznia 2013 rok u zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w G

Zarządzenie Nr 13/2013 rok Wójta Gminy Ręczno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 14/2013 rok Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 15/2013 rok Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ręczno – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na cele upraw

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki i edukacji w 2013 roku w Gminie Ręcz

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki i edukacji w 2013 roku w Gminie Ręczno

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 11/2004 z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie określenia standardów zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników niebędących naucz

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 lutego w sprawie stawki za kilometr przebiegu

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójt Gminy Ręczno z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2012 rok

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójt Gminy Ręczno z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2012 rok - 1

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójt Gminy Ręczno z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2012 rok - 2

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójt Gminy Ręczno z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2012 rok - 3

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójt Gminy Ręczno z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2012 rok - 4

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójt Gminy Ręczno z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2012 rok - 5

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Ręczni z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno.

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków higieny osobistej oraz napojów gorących

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013.

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 27 czerwca 203 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy

Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie na Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie kosztów deficytu budżetu gminy

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ręczno – na czas oznaczony trzech lat

Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu na rok 2014

Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2013 r. z dnia 16 września w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przy Urzędzie Gminy w Ręcznie „Wspólny Dom” ul. Piotrkowska 5

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka w Ręcznie

Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021

Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok - 1

Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021

Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Ręczno zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ręczno na podstawie umowy o pracę

Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia jednolitego regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ręczno na podstawie umowy o pracę

Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych

Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021

Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok

Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok - 1

Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok - 2

Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok - 3

Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie

Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ręczno na rok 2013

Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Ręczno

Zarządzenie Nr 118/2013 Wójta Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Ręgulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-06-15 22:25:07.
Data wprowadzenia: 2014-06-15 22:25:07
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót