Zagospodarowanie przestrzenne

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:47:56 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:10:25.
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:50:22 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:09:49.
WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUB ZE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:31:11 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:07:44.
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:42:39 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:04:59.
Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:42:39
Data modyfikacji: 2018-01-09 11:04:59
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska