Podatki

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny
 DR_1 Deklaracja na podatek rolny.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:55:28 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:16:02.
IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego
 IR _1_informacja w sprawie podatku rolnego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:56:10 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:17:37.
DL - 1 Deklaracja na podatek leśny
 DL - 1 Deklaracja na podatek lesny.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:56:45 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:18:27.
IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego
 IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:57:23 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:03:31.
IN - 1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości
 IN- 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:58:08 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:02:35.
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:58:45 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:01:29.
DT_1 Deklaracja na podatek od środków
transportowych na 2018 rok

DT_1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT_1

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:46:20 | Data modyfikacji: 2018-01-09 09:18:51.
Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:46:20
Data modyfikacji: 2018-01-09 09:18:51
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska