Informacje z otwarcia ofert

ZP-271.Stadion.1.2018

GMINA RĘCZNO

oznaczenie sprawy ZP-271.Stadion.1.2018

Informacja z otwarcia ofert – stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w dniu 01.02.2018 r. godz. 09:30 Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu – „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno”.
Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 3.400.000,00 zł – stosownie do zapisów Zał. Nr 3 do uchwały nr XXVIII.207.2017 Rady Gminy Ręczno z dn. 28 grudnia 2017 r. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.”

W ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Data
złożenia
godzina

Cena ( w zł) Okres gwarancji Termin wykonania Warunki płatności
1. Gardenia Sport Sp. z o. o.
ul. Kłobucka 13,
02-699 Warszawa
NIP: 525 22 80 125
REGON: 011967274
31.01.2018r.

netto – 3.381.177,12 zł

VAT 23% - 777 670.74 zł

Brutto – 4.158.847.85 zł

60 miesięcy 210 dni Termin płatności nie dłuższy niż 30 dni na podstawie faktur VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:49:28 | Data modyfikacji: 2018-02-01 12:01:09.
Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:49:28
Data modyfikacji: 2018-02-01 12:01:09
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót