Petycje

Pismo dotyczące budowy elektrowni wiatrowej -
Paskrzyn

Wójt Gminy Ręczno informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. wpłynęło do urzędu gminy pismo, którego skan zamieszczono w załączeniu.
Pismo z uwagi na braki formalne – a mianowicie brak wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014.1195) pozostawia się bez rozpatrzenia, ale z uwagi na poruszoną problematykę Wójt Gminy odniesie się do niej w terminie późniejszym, a informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu.

 


                                                                                                                                                          Wójt
                                                                                                                                                   /-/ Piotr Łysoń

 Pismo dotyczące budowy elektrowni wiatrowej

Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:36:29 | Data modyfikacji: 2015-12-11 10:44:04.
Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:36:29
Data modyfikacji: 2015-12-11 10:44:04
Opublikowane przez: Jerzy Rusin
« powrót