Informacja - godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
2015-05-21 12:18:21
Informacja Informuje się, że w dniu 24 maja 2015 r. Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Ręczno rozpoczynają prace w swoich lokalach o godz. 6.00 Wójt  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy
2015-05-20 13:33:06
ZARZĄDZENIE NR 48 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka ze składu i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk  ...więcej

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu
2015-05-12 10:53:27
ZPOW-603-439/15 - Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.    ...więcej

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy komisji
2015-05-07 14:48:49
Informacja Informuje się, że w dniu 10 maja 2015 r.Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Ręczno rozpoczynają prace w swoich lokalach o godz. 6.00 Wójt   ...więcej

Plakat wybory - Wybory Prezydenta RP
2015-04-23 09:36:51
  ...więcej

Wykaz Składów Obwodowych Komisji Wyborczych
2015-04-21 16:50:55
  ...więcej

Informacja
2015-04-21 16:18:19
WÓJT GMINY RĘCZNO INFORMUJE: SPIS WYBORCÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10.05.2015 R. UDOSTĘPNIONY JEST DO WGLĄDU W URZĘDZIE GMINY RĘCZNO – URZĄD STANU CYWILNEGO W DNIACH 20.04  ...więcej

Skład obwodowych komisji wyborczych
2015-04-21 13:18:02
Zarządzenie Nr 41.2015 Wójta Gminy Ręczno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  ...więcej

Apel Państwowej Komisji Wyborczej
2015-04-17 09:36:24
  ...więcej

Zaświadczenie o prawie do głosowania
2015-04-17 09:35:00
Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na   ...więcej

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
2015-04-15 13:05:16
Urząd Gminy Ręczno informuje, że 17 kwietnia 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Reczypospolitej Polskiej zarządzony  ...więcej

Informacje dotyczące głosowania
2015-04-13 13:39:08
Głosowanie korespondencyjne Głosowanie korespondencyjne za granicą Głosowanie przez pełnomocnika Dopisanie do spisu wyborców Zaświadcznie o prawie do głosowania  ...więcej

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
2015-04-13 13:32:55
  ...więcej

Wybory Prezydenta RP
2015-03-18 10:51:06
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORC  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14