ZP-271.1.świetlica.2013
2013-10-09 13:39:40
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. w skrócie upzp), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzy  ...więcej

Pokazano 21 - 21 z 21
poprzednie