ZP-271.park.2014
2014-02-28 15:08:20
Ręczno, dnia 28 luty 2014 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.park.2014 Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty   Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień pub  ...więcej

ZP-271.1.OO.2013
2013-10-29 09:38:25
Ręczno, dnia 28.10.2013 r. GMINA  RĘCZNOul. Piotrkowska  597-510 Ręczno ZP-271.1.OO.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający, Gmina Ręczno, działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - „P  ...więcej

ZP-271.2.PSZOK.2013
2013-10-10 14:09:18
Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie na „Punkt Selektywnej   ...więcej

ZP-271.1.świetlica.2013
2013-10-09 13:39:40
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. w skrócie upzp), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzy  ...więcej

Pokazano 21 - 24 z 24
poprzednie