Zawiadomienia o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności

Ręczno, dnia 27.07.2017 r.


Zawiadomienie
o wyborze oferty

 

na zadanie Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – Budowa placu rekreacyjnego w ramach inwestycji „ Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno – budowa strefy aktywności ”
Zamawiający – Gmina Ręczno informuje że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych na podstawie kryterium oceny ofert, w zaproszeniu do składania ofert na wykonanie zadania „ Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno – budowa strefy aktywności ”
Zapytanie dotyczyło zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro (postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ręczno z dnia 25.04.2014r. „w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE


Numer oferty                                        Nazwa i adres Wykonawcy


1.                                   Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Władysław Piwoński

                                                 Paskrzyn 58, 97 – 510 Ręczno

 

 

2.                           F.R.B CALBUD Piotr Potaczała ul. Piotrkowska 14, 97 – 510 Ręczno

 

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Władysław Piwoński Paskrzyn 58,
97 – 510 Ręczno
Wszyscy wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Jednocześnie zawiadamiam, że podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno, pokój nr 3. Termin podpisania umowy zostanie ustalony telefonicznie.


Wójt Gminy
(-) Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 11:55:54 | Data modyfikacji: 2018-07-27 11:56:51.
Data wprowadzenia: 2018-07-27 11:55:54
Data modyfikacji: 2018-07-27 11:56:51
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót