Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.park.2014

Ręczno, dnia 28 luty 2014 r.

GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

ZP-271.park.2014

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty

 


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. w skrócie pzp), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji: Stworzenie parku edukacyjnego oraz zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu społecznym wraz z oświetleniem solarnym w miejscowości Ręczno w ramach inwestycji : „Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna”. Najkorzystniejszą ofertą, która otrzymała największą ilość punktów – 100 (w kryterium cena – 100 %) jest Oferta Nr 3 Firmy: „EURO-BRUK” Kamila Żak, 26-600 Radom, ul. Kosowska 2/4 m 60.

Oferta nr 1 Firmy: ADS MUSIC&SPORT, ul. Więckowskiego 98, 90-758 Łódź w kryterium cena – 100%, otrzymała 96,86 punktów.

Oferta Nr 2 Firmy: Firma Ogólnobudowlana, “FEBEX”, Szczekocki Sławomir, 97-524 Kobiele Wielkie, Przydatki Przybyszowskie 2A,w kryterium cena – 100%, otrzymała 89,96 punktów.

Oferta Nr 4 Firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Władysław Piwoński, Paskrzyn58, 97-510 Ręczno, w kryterium cena – 100%, otrzymała 74,86 punktów.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-02-28 15:08:20.
Data wprowadzenia: 2014-02-28 15:08:20
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót