Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.oświetlenie.2.2015

Ręczno, dnia 25.06.2015 r.


GMINA RĘCZNO


Z A W I A D O M I E N I E

 

ZP-271.oświetlenie.2.2015


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji - „Budowy oświetlenia w miejscowości Stobnica – Trzy Morgi”. Najkorzystniejszą ofertą, która otrzymała największą ilość punktów – 100,00 (w kryterium „cena” – 90%, „okres rękojmi” – 10%),
jest oferta Nr 4 Firmy: Z.E.ELEKTROMECH spółka z o. o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wiatraczna 15,
która otrzymała 100,00 punktów (w kryterium: cena – 90,00 punktów, okres rękojmi – 10,00 punktów).

Oferta Nr 1 Firmy: Zakład Budowy Instalacji Elektrycznych „ELBIS”,
Kazimierz Ignasiak, ul. Ogrodowa 89, 98-330 Pajęczno,
otrzymała 96,25 punktów ( w kryterium: cena – 86,25 punktów, punktów, okres rękojmi – 10,00 punktów )

Oferta Nr 2 Firmy: Instalatorstwo Elektryczne, Wielgus Iwona, Płoszów,
ul. Radomszczańska 32, 97-500 Radomsko,
otrzymała 83,00 punkty ( w kryterium: cena – 76,33 punktów, punkty, okres rękojmi – 6,67 punktów )

Oferta Nr 3 Firmy: ŻELBUD Bogdan Żelazowski,
97-200 Tomaszów Maz.,ul. Zawadzka 58,
otrzymała 83,87 punkty ( w kryterium: cena – 73,87 punkty, okres rękojmi – 10,00 punktów )

Nie wykluczono, ani nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie zawiadamiam, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany termin podpisania umowy 08.07.2014 r.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-06-26 12:30:24.
Data wprowadzenia: 2015-06-26 12:30:24
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót