Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.D.1.2015 - Droga Kolonia Ręczno - Nowinki

Ręczno, dnia 16. 04.2015 r.


GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

Z A W I A D O M I E N I E

ZP-271.D.1.2015


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji „Budowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki” II etap Kolonia Ręczno-Ręczno, gm. Ręczno – Najkorzystniejszą ofertą, która otrzymała największą ilość punktów – 100,00 (w kryterium „cena” – 90%, „termin wykonania” - 5%, „okres rękojmi” – 5%) ) jest oferta Nr 5 Firmy:
Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o. o. Sp. k.
z siedziba w Woli Murowanej
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 36-052 Nowiny,
która otrzymała w kryterium: cena – 90,00 punktów, termin wykonania – 5,00 punktów, okres rękojmi – 5,00 punktów

Oferta Nr 3 Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o. o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19 – Lider
Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Luboszewska 61/69 – Partner
otrzymała 95,80 punktów (w kryterium: cena – 86,91 punktów, termin wykonania – 3,89 punktów, okres rękojmi – 5,00 punktów)

Oferta Nr 2 Firmy:
„DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak
Lipie 12b, 97-500 Radomsko
otrzymała 88,78 punktów (w kryterium: cena – 80,86 punktów, termin wykonania – 2,92 punkty, okres rękojmi – 5,00 punktów)

Oferta Nr 4 Firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o
ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
otrzymała 82,87 punkty (w kryterium: cena – 74,95 punkty, termin wykonania – 2,92 punkty, okres rękojmi – 5,00 punktów)

Oferta Nr 6 Firmy:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” SA
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 39
otrzymała 81,38 punktów (w kryterium: cena – 72,00 punkty, termin wykonania – 4,38 punkty, okres rękojmi – 5,00 punktów)

Oferta Nr 1 Firmy:
„STRABAG” Sp z o. o. ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków,
otrzymała 74,83 punkty (w kryterium: cena 66,91 punktów, termin wykonania – 2,92 punkty, okres rękojmi – 5,00 punktów).

Nie wykluczono, ani nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie zawiadamiam, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany termin podpisania umowy 28.04.2014 r.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji „Budowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki” II etap Kolonia Ręczno-Ręczno

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-04-16 14:21:20 | Data modyfikacji: 2015-04-16 14:28:19.
Data wprowadzenia: 2015-04-16 14:21:20
Data modyfikacji: 2015-04-16 14:28:19
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót