Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.1.KB.2014

Ręczno, dnia 26.09.2014 r.


GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

ZP-271.1.KB.2014

Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający - Gmina Ręczno, stosownie do art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t.j. t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami) zwane w dalszej części pzp, zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert (cena kredytu 95%, cena prowizji 5%) w przetargu nieograniczonym na „udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości – 1 387 589,00 PLN na sfinansowanie w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno „

Najkorzystniejszą ofertą (która uzyskała największa ilość punktów – 100: w kryterium cena otrzymała 95,00 punktów, w kryterium prowizja - 5,00 punktów ) jest oferta Nr 1 Firmy:
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Senatorska 2a, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Oferta Nr 2 Firmy:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski.
w kryterium cena otrzymała 92,30 punkty, w kryterium prowizja - 5,00 punktów, razem 97,30 punktów.


Podpisanie umowy nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-26 14:02:18 | Data modyfikacji: 2014-09-26 14:02:56.
Data wprowadzenia: 2014-09-26 14:02:18
Data modyfikacji: 2014-09-26 14:02:56
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót