Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.1.OO.2013

Ręczno, dnia 28.10.2013 r.

GMINA  RĘCZNO
ul. Piotrkowska  5
97-510 Ręczno
 
ZP-271.1.OO.2013

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Gmina Ręczno, działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - „Prawo zamówień publicznych”(t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. zm.), zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do budynku Ośrodka Zdrowia w Ręcznie”.
Najkorzystniejszą ofertą która otrzymała największą ilość punktów (w kryterium cena 100%)  – 100, jest oferta Nr 2 Firmy:

PETROLIS SP. z o. o. 
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

Oferta Nr 1 Firmy:

PPHU LUNA
Jacek Skorupa
96-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 57A
otrzymała (w kryterium cena 100%) - 98,82 punktów.

Jednocześnie zawiadamiam, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-10-29 09:38:25.
Data wprowadzenia: 2013-10-29 09:38:25
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót