Zawiadomienia o wyborze oferty

ZP-271.D.1.2014

Ręczno, dnia 02 lipiec 2014 r.

GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

Z A W I A D O M I E N I E

ZP-271.D.1.2014


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Ręczno zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert ostatecznych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji „Przebudowa Drogi Stobnica Dolna”, gm. Ręczno – Najkorzystniejszą ofertą, która otrzymała największą ilość punktów – 100,00 (w kryterium cena – 1005) jest oferta Nr 2 Firmy:

„DROMOST” Spółka Jawna
J. ŁASKA, M. ŁASKA
M. ŁASKA – MAĆKOWIAK
LIPIE 12B, 97-500 RADOMSKO

Oferta Nr 1 Firmy:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o. o.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Południowa 17/19
otrzymała 94,14 punktów ( w kryterium cena – 100%)

Oferta Nr 3 Firmy:
„STRABAG” Sp z o. o.
ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków,
otrzymała 79,19 punktów( w kryterium cena – 100%)
Jednocześnie zawiadamiam, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany termin podpisania umowy 09.07.2013 r.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:17:52 | Data modyfikacji: 2014-07-03 10:18:33.
Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:17:52
Data modyfikacji: 2014-07-03 10:18:33
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót