ZP-271.Odpady.1.2017
2017-11-27 14:55:17
ZAWIADOMIENIE - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamies  ...więcej

ZP-271.stadion.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-28 09:24:32
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno.  ...więcej

ZP-271.TB.1.2017 Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-12 14:58:44
Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni” w ramach którego - wykonanie wymiany grzejników    ...więcej

ZP-271.D.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty - doga Łęki Królewskie
2017-03-31 10:12:34
  ...więcej

ZP-271.Boisko.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-03-22 10:04:33
”Budowa boiska rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury w miejscowości Dęba”  ...więcej

ZP-271.DACH.1.2016 - zawiadomienie o wyborze oferty
2016-11-10 14:32:26
Zawiadomienie o wyborze oferty Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy   ...więcej

ZP-271.ODPADY.1.2016 - zawiadomienie o wyborze oferty
2016-11-07 10:13:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkań  ...więcej

ZP-271.D.2.2016 - zawiadomienie o wyborze oferty
2016-10-26 09:47:46
  ...więcej

ZP-271.TB.1.2016
2016-08-01 14:01:00
  ...więcej

ZP-271.D.1.2016
2016-06-06 14:55:36
Ręczno, dnia 06.06.2016 r. Gmina Ręczno97-510 Ręcznoul. Piotrkowska 5 Znak sprawy: ZP-271.D.1.2016 Dotyczy: „Budowy drogi gminnej nr 110317E Bakowa Góra – cmentarz” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie   ...więcej

ZP-271.1.EON.2015
2015-11-06 13:39:39
Ręczno, dnia 05.11.2015 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.1.EON.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień public  ...więcej

ZP-271.szkoła.1.2015
2015-07-24 09:18:15
Ręczno, dnia 23.07.2015 r. GMINA RĘCZNO   ZP-271.szkoła.1.2015 Z A W I A D O M I E N I Eo wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. p  ...więcej

ZP-271.oświetlenie.2.2015
2015-06-26 12:30:24
Ręczno, dnia 25.06.2015 r. GMINA RĘCZNO Z A W I A D O M I E N I E   ZP-271.oświetlenie.2.2015 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z   ...więcej

ZP-271.D.1.2015 - Droga Kolonia Ręczno - Nowinki
2015-04-16 14:21:20
Ręczno, dnia 16. 04.2015 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno Z A W I A D O M I E N I E ZP-271.D.1.2015 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.   ...więcej

ZP-271.1.ODPADY.2014
2014-12-16 15:05:07
  ...więcej

ZP-271.1.KB.2014
2014-09-26 14:02:18
Ręczno, dnia 26.09.2014 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.1.KB.2014 Z A W I A D O M I E N I E Zamawiający - Gmina Ręczno, stosownie do art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publiczn  ...więcej

ZP-271.D.1.2014
2014-07-03 10:17:52
Ręczno, dnia 02 lipiec 2014 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno Z A W I A D O M I E N I E ZP-271.D.1.2014 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013   ...więcej

ZP-271.park.2014
2014-02-28 15:08:20
Ręczno, dnia 28 luty 2014 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.park.2014 Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty   Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień pub  ...więcej

ZP-271.1.OO.2013
2013-10-29 09:38:25
Ręczno, dnia 28.10.2013 r. GMINA  RĘCZNOul. Piotrkowska  597-510 Ręczno ZP-271.1.OO.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający, Gmina Ręczno, działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - „P  ...więcej

ZP-271.2.PSZOK.2013
2013-10-10 14:09:18
Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie na „Punkt Selektywnej   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne