Ogłoszenia o konkursach

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA

 

W wyniku ogłoszonego do dnia 9 października 2017r przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie naboru na stanowisko asystenta rodziny zawiadamiam, że z dniem 16 października 2017r zostanie zatrudniona na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy osoba spełniająca wymagania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697).

Kierownik GOPS
/-/Elżbieta Krawczyk

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:54:32.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:54:32
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót