Ogłoszenia o konkursach

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Ręczno, 2016-05-11

Informacja
Komisji Rekturacyjnej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (D.U. z 2014 poz.1202 z późn.zm) Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. Maria Lesiakowska - przewodnicząca komisji,
2. Bożena Jarosińska - członek komisji,
3. Anna Nowak - członek komisji,
4. Anna Moneta - członek komisji,
dokonała oceny formalnej złożonych dokumentów i ustaliła że spełniają one wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Do Urzędu Gminy Ręczno wpłynęła 1 oferta na stanowsko referenta d/s obsługi kasy.
Zgodnie z § 7 ust 2 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych komisja przeprowadzi w dniu 18 maja 2016 r. o gody.14.00 w sali USC Urzędu Gminy Ręczno rozmowę kwalifikacyjną.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Maria Lesiakowska

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:32:11.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:32:11
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót