Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Ręczno, dn. 20.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/166/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wójt Gminy Ręczno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Termin konsultacji: od 28 września do 12 października 2018 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ręczno

Forma konsultacji:


- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 (formularz konsultacji dostępny jest w pok. nr 14),

- wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: promocja@reczno.pl

 

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Formularz konsultacji

Projekt uchwały

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 11:00:54 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:04:51.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2018-09-20 11:00:54
Data modyfikacji: 2018-09-20 11:04:51
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót