Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu
współpracy Gminy Ręczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2016.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:26:25 | Data modyfikacji: 2017-03-23 12:42:36.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:26:25
Data modyfikacji: 2017-03-23 12:42:36
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót