Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach

Ręczno, dn. 13.10.2016 r.

 


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/166/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wójt Gminy Ręczno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Termin konsultacji: od 21 października do 31 października 2016 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ręczno

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 (formularz konsultacji dostępny jest w pok. nr 14)
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: promocja@reczno.pl

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Projekt programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-10-13 14:34:42 | Data modyfikacji: 2016-10-13 14:40:31.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2016-10-13 14:34:42
Data modyfikacji: 2016-10-13 14:40:31
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót