Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
2017-03-23 12:26:25
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2016-10-13 14:34:42
Ręczno, dn. 13.10.2016 r.   OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku p  ...więcej

Sprawozdanie za 2015 rok
2016-04-22 12:31:48
Sprawozdaniez realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2015-10-05 10:07:42
Ręczno, dn. 05.10.2015 r. OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz  ...więcej

Sprawozdanie za 2014 rok
2015-04-16 13:54:00
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2014-09-12 09:53:34
Ręczno, dn. 12.09.2014 r. OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ  ...więcej

Sprawozdanie
2014-05-16 15:13:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno Ręczno
Wójt Gminy
Piotr Łysoń
Kontakt:
Tel: (44) 781-32-69
Fax: (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl