Lokalizacja inwestycji

GP-6733.03.2017 Obwieszczenie (przebudowa i
rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie)

Ręczno, dnia 11.12.2017 r.

PG-6733.03.2017

 


OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Ręczno
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
przebudowie i rozbudowie stadionu sportowego w Ręcznie planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 162, 163, 164, 165, 166, 651, 487/2 obręb ewidencyjny Ręczno, gmina Ręczno
prowadzonej na wniosek na wniosek Gminy Ręczno Wójt Gminy Ręczno w dniu 11.12.2017 r. wydał decyzję nr 03.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14

 

Wójt Gminy

Piort Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:28:34 | Data modyfikacji: 2017-12-11 13:29:43.
Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:28:34
Data modyfikacji: 2017-12-11 13:29:43
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót