Lokalizacja inwestycji

PG-6733.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno

Ręczno, dnia 26.06.2017 r.

PG-6733.01.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ręczno
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 239, 323, 302/1, 237, obręb ewidencyjny Będzyn-Zbyłowice, gmina Ręczno prowadzonej na wniosek: firmy MET-WAR Sp. z o.o., ul. Zgodna 16, 97-500 Radomsko w dniu 26.06.2017 r. Wójt Gminy Ręczno wydał decyzję nr 1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-06-27 10:53:38.
Data wprowadzenia: 2017-06-27 10:53:38
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót