Lokalizacja inwestycji

Obwieszczenie PG-6733.09.2015

Ręczno, dnia 16.12.2015 r.

PG-6733.09.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ręczno
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 452 - obręb ewidencyjny Bąkowa Góra oraz 230, 192 - obręb ewidencyjny nr Będzyn - Zbyłowice, gmina Ręczno.
prowadzonej na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu 16.12.2015 r. Wójt Gminy Ręczno wydał decyzję nr 06/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-17 10:39:15.
Data wprowadzenia: 2015-12-17 10:39:15
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót