Lokalizacja inwestycji

Obwieszczenie PG-6733.08.2015

Ręczno, dnia 16.12.2015 r.

PG-6733.08.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ręczno
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu 288, 243, 285 obręb ewidencyjny nr 0003 Dęba,
prowadzonej na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu 16.12.2015 r. Wójt Gminy Ręczno wydał decyzję nr 05/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-16 10:42:24 | Data modyfikacji: 2015-12-16 10:42:53.
Data wprowadzenia: 2015-12-16 10:42:24
Data modyfikacji: 2015-12-16 10:42:53
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót