Lokalizacja inwestycji

Obwieszczenie - PG-6733.04.2015 (linia
elektroenergetyczna)

Ręczno, dnia 05.06.2015 r.

PG-6733.04.2015


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia
planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu 7/25, 7/42 obręb ewidencyjny Ręczno,
prowadzonej na wniosek: Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno w dniu 03.06.2015 r. Wójt Gminy Ręczno wydał decyzję nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 14.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:57:48.
Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:57:48
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót