GP-6733.04.2017 Obwieszczenie (budowa linii energetycznej SN)
2017-12-22 15:27:35
Ręczno, dnia 21.11.2017 r. PG-6733.04.2017   OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracy  ...więcej

GP-6733.03.2017 Obwieszczenie (przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie)
2017-12-11 13:28:34
Ręczno, dnia 11.12.2017 r. PG-6733.03.2017   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad  ...więcej

GP-6733.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzij (budowa linii energetycznej SN)
2017-11-23 14:47:25
Ręczno, dnia 23.11.2017 r. PG-6733.02.2017   OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracy  ...więcej

GP-6733.04.2017 Obwieszczenie (budowa linii energetycznej SN)
2017-10-31 14:46:56
Ręczno, dnia 30.10.2017 r. GP.6733.04.2017   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

GP-6733.03.2017 Obwieszczenie (przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie))
2017-10-25 09:03:40
Ręczno, dn. 24.10.2017 GP-6733.03.2017 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę  ...więcej

GP-6733.02.2017 Obwieszczenie (budowa linii energetycznej SN)
2017-09-28 15:31:25
Ręczno, dnia 28.08.2017 r. GP.6733.02.2017   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

PG-6733.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno
2017-06-27 10:53:38
Ręczno, dnia 26.06.2017 r. PG-6733.01.2017 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t  ...więcej

2017-05-16 15:16:58
Ręczno, dnia 04.05.2017 r. PG.6733.01.2017   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

Obwieszczenie PG-6733.02.2016
2016-04-20 10:38:45
Ręczno, dnia 20.04.2016 r. PG-6733.02.2016 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t  ...więcej

PG-6733.02.2016 Obwieszczenie (09.03.2016 r.)
2016-03-09 10:30:11
Ręczno, dnia 09.03.2016 r. PG-6733.02.2016 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po  ...więcej

PG-6733.01.2016 Obwieszczenie (04.03.2016)
2016-03-04 13:38:45
Ręczno, dn. 04.03.2016 r. PG-6733.01.2016 Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14   ...więcej

PG-6733.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2016-02-08 14:57:45
Ręczno, dnia 08.02.2016 r. PG-6733.01.2016   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

Obwieszczenie PG-6733.09.2015
2015-12-17 10:39:15
Ręczno, dnia 16.12.2015 r. PG-6733.09.2015 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t  ...więcej

Obwieszczenie PG-6733.08.2015
2015-12-16 10:42:24
Ręczno, dnia 16.12.2015 r. PG-6733.08.2015 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t  ...więcej

Obwieszczenie - PG-6733.09.2015 (linia elektroenergetyczna)
2015-11-06 14:20:06
Ręczno, dnia 04.11.2015 r. PG-6733.09.2015   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

Obwieszczenie - PG-6733.08.2015 (linia elektroenergetyczna)
2015-10-21 14:46:06
Ręczno, dnia 21.10.2015 r. PG-6733.08.2015   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

Owieszczenie PG-6733.06.2015 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2015-09-08 14:41:54
Ręczno, dnia 08.09.2015 r. PG-6733.06.2015   OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  ...więcej

Obiweszczenie PG-6733.06.2015 (linia elekreoenergetyczna)
2015-07-15 12:14:59
Ręczno, dnia 15.07.2015 r. PG-6733.06.2015   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

Obwieszczenie - PG-6733.04.2015 (linia elektroenergetyczna)
2015-06-03 10:57:48
Ręczno, dnia 05.06.2015 r. PG-6733.04.2015 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 26  ...więcej

Obwieszczednie PG-6733.01.2015 (linia elektroenergetyczna)
2015-06-03 10:30:03
Ręczno, dnia 05.06.2015 r. PG-6733.01.2015 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 2  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne