Obwieszczenie - UG 6220.RO.5.2014
2015-02-03 14:12:32
Ręczno, dn 26.01.2015 r. UG 6220.RO.5.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu info  ...więcej

Obwieszczenie - UG.6220.RO.3.2014
2015-01-16 09:11:38
Ręczno, dn.15.01.2015 r. UG.6220.RO.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 15.12.2014 r.
2014-12-18 15:06:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 grudnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  dla inwestycji polegającej na budowie 1 elektrowni  ...więcej

Pokazano 21 - 23 z 23
poprzednie