PG-6220.02.2016 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
2017-06-09 13:51:19
Wójt Gminy Ręczno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środo  ...więcej

PG-6220.02.2016 - Obwieszczenie
2016-10-13 15:14:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o ł  ...więcej

UG.6220.RO.3.2014 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2016-01-22 15:23:47
Ręczno 20.01.2016 r. UG.6220.RO.3.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.) i art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźdz  ...więcej

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2016-01-22 15:18:22
Ręczno 20.01.2016 r. UG.6220.RO.4.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.) i art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźdz  ...więcej

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie (zebranie materiałów dowodowych)
2015-12-23 14:05:43
Ręczno, dn. 23.12.2015 r. UG.6220.RO.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Ręczno działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z   ...więcej

UG.6220.RO.3.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno
2015-12-17 13:49:59
Ręczno, dn. 14.12.2015 r. UG.6220.RO.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Ręczno działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z   ...więcej

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie
2015-11-17 14:08:59
Ręczno, dn. 16.11.2015 r. UG.6220.RO.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi  ...więcej

UG.6220.RO.3.2014 - Obwieszczenie
2015-11-17 14:07:56
Ręczno, dn. 16.11.2015 r. UG.6220.RO.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 październ  ...więcej

Informacja o złożeniu wniosku
2015-11-17 14:06:15
Informacja o złożeniu wniosku Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  ...więcej

Obwieszczenie UG.6220.RO.3.2014 z dnia 5.05.2015
2015-05-07 15:05:26
Ręczno, dn. 05.05.2015 r. UG.6220.RO.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i  ...więcej

Obwieszczenie - UG 6220.RO.5.2014
2015-02-03 14:12:32
Ręczno, dn 26.01.2015 r. UG 6220.RO.5.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu info  ...więcej

Obwieszczenie - UG.6220.RO.3.2014
2015-01-16 09:11:38
Ręczno, dn.15.01.2015 r. UG.6220.RO.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 15.12.2014 r.
2014-12-18 15:06:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 15 grudnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  dla inwestycji polegającej na budowie 1 elektrowni  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13