Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi w Stobnicy
2014-06-10 13:56:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanePrzebudowa drogi Stobnica DolnaNr ogłoszenia 195948 – 2014 z dn. 10.06.2014 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2014-02-03 10:16:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Stworzenie parku edukacyjnego oraz zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu społecznym wraz z oświetleniem solarnym w miejscowości Ręczno w ramach inwestycji : Zagospodarowanie pla  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2013-12-05 13:34:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZakup oleju napędowego i etylinyNumer ogłoszenia: 501410 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZ  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2013-12-04 14:07:49
Ręczno, dnia 04.12.2013 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.1.EON.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  ...więcej

Ogłoszenie - olej napędowy
2013-11-26 12:25:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZakup oleju napędowego i etyliny Numer ogłoszenia: 483536 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZ  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2013-10-14 14:03:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Świadczenie usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do budynku Ośrodka Zdrowia w RęcznieNumer ogłoszenia: 416676 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłos  ...więcej

Pokazano 21 - 26 z 26
poprzednie