Ogłoszenia przetargów

ZP-271.1.ODPADY.2014 Zawiadomienie o
unieważnieniu przetargu

Ręczno, dnia 26.11.2014 r.

GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno


ZP-271.1.ODPADY.2014

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm) unieważnia przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno” - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:39:57.
Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:39:57
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót