Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Wykaz kontaktów

Urząd Gminy

Ręczno

tel./fax 44 781 32 69

e-mail: ug@reczno.pl

Imię i nazwisko

Dział adres e-mail Nr telefonu Nr pokoju
Piotr Łysoń Wójt Gminy wojt@reczno.pl  44 781 32 21 11
Marcin Kusa

Zastępca Wójta Gminy

Gospodarka komunalna

gk@reczno.pl  44 781 38 14 13
Bożena Jarosińska Skarbnik Gminy skarbnik@reczno.pl  44 781 32 08 9a
Maria Lesiakowska Sekretarz Gminy sekretarz@reczno.pl 44 781 32 12 1
Anna Nowak Radca Prawny radca@reczno.pl 44 781 32 69 2
Bogusława Korpas

Kierownik Urzędu

Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

usc@reczno.pl 44 781 38 15  15
Katarzyna Cichosz  Kadry kcichosz@reczno.pl 44 781 32 69 2
Małgorzata Żak  Kasa za@reczno.pl 44 781 32 69 4
Zofia Karlińska

Oświata

Opieka nad zabytkami

Promocja i ochrona zdrowia

edukacja@reczno.pl 44 781 38 19 3
Barbara Stępień

Obsługa Rady Gminy

Sekretariat Wójta

OSP

brg@reczno.pl 44 781 32 69 11

Agnieszka Kobędza

Anna Moneta

 Podatki podatki@reczno.pl 44 781 38 11 6
Bogusława Przewoźnik

Ewidencja działalności

gospodarczej

Gospodarka wodno - ściekowa

Zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych

edg@reczno.pl 44 781 38 17 5
Jerzy Rusin

Informatyk

Sprawy Obronne

Obrona Cywilna

Zarządzanie kryzysowe

rusinj@reczno.pl 44 781 32 69 14

Iwona Tręda

Agnieszka Patek

Joanna Janowska

Księgowość zfk@reczno.pl 44 781 38 16 9b
Dariusz Chablewski

Ochrona srodowiska

Ochrona przyrody

Gospodarka odpadami

os@reczno.pl 44 781 38 14 13
Kinga Mirż

Zagospodarowanie przestrzenne

Organizacje pozarządowe

Numeracja porządkowa

nieruchomości

Promocja gminy

promocja@reczno.pl 44 781 38 13 14
Barbara Gołygowska

Zamówienia publiczne

Gospodarka nieruchomościami

zp@reczno.pl 44 781 38 13 14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Elżbieta Krawczyk Kierownik GOPS recznogops@interia.pl 44 781 38 18 7
Wiesława Okoń Księgowa 44 781 38 17
Julita Lesiakowska Pracownicy 44 781 38 18  
Anna Majchrowska
Anna Sęderecka

 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:09:15 | Data modyfikacji: 2015-12-16 11:47:00.
Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:09:15
Data modyfikacji: 2015-12-16 11:47:00
Opublikowane przez: Kinga Mirż
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno Ręczno
Wójt Gminy
Piotr Łysoń
Kontakt:
Tel: (44) 781-32-69
Fax: (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl