L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw w urzędzie5085
2Dane kontaktowe3805
3Podstawowe dane jednostki3541
4Wójt Gminy3201
5Jednostki organizacyjne3052
6Oświadczenia majątkowe3036
7Regulamin organizacyjny2918
8Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2701
9Jednostki pomocnicze2701
10Skrzynka Podawcza2692
11Budżet gminy2599
12Statut Gminy2405
13Oświata2338
14Wyszukiwarka2301
15Planowanie przestrzenne2281
16Instrukcja obsługi2265
17Redakcja Biuletynu2245
18Kadencja 2014-20182117
19Pomoc publiczna1955
20Protokoły z Sesji Rady Gminy1900
21Ponowne wykorzystanie informacji publicznej1870
22Nieodpłatna pomoc prawna1797
23Kadencja 2010 - 20141769
24Urząd Stanu Cywilnego1768
252016 rok1685
26Komisje Rady1680
27Zagospodarowanie przestrzenne1673
28Oświata (stypendia, dowozy)1583
29Gospodarka komunalna (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)1522
302015 rok1512
31Koncesje alkoholowe1484
32Rejestr umów cywilno - prawnych1443
33Gospodarka nieruchomościami1429
34Skład Rady Gminy1411
35Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie1406
36Wykaz Sołtysów1405
372011 rok1354
38Ewidencja działalności gospodarczej1350
392013 rok1321
40Drogownictwo1300
412012 rok1288
42Podatki1243
43Kadry i płace1216
44Statut sołectw1174
45Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1126
46Wyprawka szkolna1088
472010 rok1066
48Stypendia szkolne1043
49Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Ręczno953
502014 rok880
51Gospodarka odpadami775
522017732
53Dostęp dla osób niepełnosprawnych608
54Rejestry umów 2017597
55Kadencja 2018-2023163