L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw w urzędzie3853
2Podstawowe dane jednostki2534
3Dane kontaktowe2370
4Wójt Gminy2282
5Regulamin organizacyjny2133
6Jednostki organizacyjne2074
7Oświadczenia majątkowe2035
8Jednostki pomocnicze1931
9Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1821
10Budżet gminy1815
11Statut Gminy1776
12Skrzynka Podawcza1714
13Instrukcja obsługi1662
14Redakcja Biuletynu1657
15Wyszukiwarka1656
16Oświata1632
17Planowanie przestrzenne1629
18Kadencja 2014-20181333
19Pomoc publiczna1322
20Ponowne wykorzystanie informacji publicznej1243
21Kadencja 2010 - 20141192
22Komisje Rady1155
23Urząd Stanu Cywilnego1126
24Nieodpłatna pomoc prawna1123
25Protokoły z Sesji Rady Gminy1087
26Zagospodarowanie przestrzenne1069
272016 rok1065
28Gospodarka komunalna (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)979
29Oświata (stypendia, dowozy)963
30Koncesje alkoholowe943
31Ewidencja działalności gospodarczej888
32Gospodarka nieruchomościami885
332015 rok877
34Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie870
35Wykaz Sołtysów837
36Skład Rady Gminy836
37Rejestr umów cywilno - prawnych807
38Drogownictwo802
392011 rok744
40Kadry i płace723
412013 rok718
42Statut sołectw707
43Stypendia szkolne679
44Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych678
45Wyprawka szkolna662
462012 rok655
47Podatki636
482010 rok561
492014 rok458
502017356
51Dostęp dla osób niepełnosprawnych331
52Rejestry umów 2017263
53Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Ręczno260
54Gospodarka odpadami140