L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw w urzędzie5326
2Dane kontaktowe4175
3Podstawowe dane jednostki3702
4Wójt Gminy3398
5Jednostki organizacyjne3311
6Oświadczenia majątkowe3263
7Regulamin organizacyjny3088
8Jednostki pomocnicze2875
9Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2846
10Skrzynka Podawcza2818
11Budżet gminy2740
12Redakcja Biuletynu2579
13Statut Gminy2527
14Oświata2459
15Wyszukiwarka2428
16Planowanie przestrzenne2395
17Instrukcja obsługi2363
18Kadencja 2014-20182268
19Protokoły z Sesji Rady Gminy2087
20Pomoc publiczna2066
21Ponowne wykorzystanie informacji publicznej1995
22Nieodpłatna pomoc prawna1940
23Urząd Stanu Cywilnego1872
24Kadencja 2010 - 20141872
25Zagospodarowanie przestrzenne1812
262016 rok1811
27Komisje Rady1809
28Oświata (stypendia, dowozy)1682
292015 rok1638
30Gospodarka komunalna (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)1626
31Koncesje alkoholowe1598
32Wykaz Sołtysów1580
33Rejestr umów cywilno - prawnych1562
34Skład Rady Gminy1549
35Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie1547
36Gospodarka nieruchomościami1532
372011 rok1486
382013 rok1462
39Ewidencja działalności gospodarczej1425
402012 rok1424
41Drogownictwo1389
42Podatki1363
43Kadry i płace1318
44Statut sołectw1266
45Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1211
462010 rok1202
47Wyprawka szkolna1162
48Stypendia szkolne1126
49Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Ręczno1096
502014 rok980
51Gospodarka odpadami890
522017815
53Dostęp dla osób niepełnosprawnych676
54Rejestry umów 2017664
55Kadencja 2018-2023316