przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy RĘCZNO serwis WWW  
Urząd
menu Dane podstawowe 
menu Regulamin organizacyjny 
menu Godziny pracy urzędu 
menu Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy 
menu Ogłoszenia 
menu Wybory uzupełniajace do Rady Gminy Ręczno 
menu Referendum 2012 
Organy
menu Wójt Gminy 
menu Sekretarz 
menu Skarbnik 
menu Rada Gminy 
menu Komisje Rady 
menu Oświadczenia majątkowe 
Prawo Lokalne
menu Statut Gminy 
menu Budżet Gminy 
menu Projekty budżetu gminy 
menu Uchwały 
menu Podatki i opłaty lokalne 
menu Strategia rozwoju 
Zamówienia Publiczne
menu Ogłoszenia Przetargów 
menu Zawiadomienia o wyborze oferty 
menu Ogłoszenia o zawarciu umowy 
menu Zestawienia ofert 
Załatwianie Spraw
menu Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Inne
menu Lokalizacja inwestycji celu publicznego 
menu Ochrona środowiska 
menu Gospodarka nieruchomościami 
menu Jednostki organizacyjne 
menu Jednostki pomocnicze 
menu Rejestry i ewidencje 
menu Informacje nieudostępnione 
menu Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Statystyka odwiedzin
Statystyki Odwiedzin
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 446558
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 67670
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   67670
 Regulamin organizacyjny   5301
 Godziny pracy urzędu   2055
 Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy   1505
 Ogłoszenia   35070
 Wybory uzupełniajace do Rady Gminy Ręczno   1683
 Referendum 2012   1686
Organy
 Wójt Gminy   5566
  Ogłoszenia i zawiadomienia   3006
  Zarządzenia Wójta Gminy   1528
   2006   554
   2007   609
   2008   1165
   2009   1275
   2010   1210
   2011   731
   2012   908
   2013   447
  Dyżury   775
  Oświadczenie majątkowe   2094
 Sekretarz   2626
 Skarbnik   2393
 Rada Gminy   2984
  Przewodniczący Rady   776
   Kadencja 2002-2006   1007
  Skład Rady Gminy   1185
   Kadencja 2006-2010   1350
   Kadencja 2010-2014   490
 Komisje Rady   1998
  Komisja Budżetu i Infrastruktury   973
  Komisja Edukacji i Ochrony Zdrowia   1074
  Komisja Rewizyjna   959
  Zespół Organizacyjno-Prawny i Spraw Obywatelskich   707
  Zespół Finansowo-Księgowy   273
  Zespół do spraw Inwestycji, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zaopatrzenia Ludności w wodę   281
 Oświadczenia majątkowe   4285
  Kierownictwo Urzędu Gminy   3298
   Kadencja 2002-2006   3653
  Radni Rady Gminy   1604
   Kadencja 2006-2010   1830
   Kadencja 2010-2014   1067
  Kierownicy jednostek podległych   2293
Prawo Lokalne
 Statut Gminy   2753
 Budżet Gminy   3683
  Rok 2014   88
  Rok 2013   100
  Rok 2012   571
  Rok 2011   464
   Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu   132
  Rok 2010   537
  Rok 2009   500
   Kwartalne informacje z wykonania budżetu   242
  Rok 2008   603
   Kwartalne informacje z wykonania budżetu   209
  Rok 2007   520
   Kwartalne informacje z wykonania budżetu   271
  Rok 2006   2386
   Kwartalne informacje z wykonania budżetu   336
  Rok 2005   487
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005   444
  Rok 2004   573
  Rok 2003   1662
  Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu   1325
  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej   416
 Projekty budżetu gminy   619
  Rok 2012   406
   Projekt budżetu gminy na 2010 rok   1037
  Rok 2010   136
   Projekt budżetu gminy na 2009 rok   1246
  Rok 2009   140
   Projekt budżetu gminy na 2008 rok   811
   Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2008 r.   572
  Rok 2008   116
 Uchwały   6985
  Rok 2013   1049
  Rok 2012   1836
  Rok 2011   1423
  Rok 2010   2003
  Rok 2009   1961
  Rok 2008   488
   I Kwartał   449
   II Kwartał   372
   III Kwartał   320
   IV Kwartał   429
  Rok 2007   617
   I Kwartał   846
   II Kwartał   645
   III Kwartał   416
   VI Kwartał   637
  Rok 2006   709
   I Kwartał   1047
   II Kwartał   925
   III Kwartał   567
   IV Kwartał   1373
  Rok 2005   751
   I Kwartał   2681
   II Kwartał   1880
   III Kwartał   1690
   IV Kwartał   4358
  Rok 2004   711
   I Kwartał   1901
   II Kwartał   2202
   III Kwartał   1807
   IV Kwartał   3548
  Rok 2003   707
   I Kwartał   363
   II Kwartał   364
   III Kwartał   1096
   IV Kwartał   2251
  Rok 2002   657
   I Kwartał   386
   II Kwartał   366
   III Kwartał   522
   IV Kwartał   879
 Podatki i opłaty lokalne   4245
  Podatek od nieruchomości   1886
  Podatek rolny i leśny   608
  Podatek od środków transportowych   1082
  Wzory deklaracji podatkowych   614
  Interpretacje podatkowe   344
 Strategia rozwoju   2862
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   99233
 Zawiadomienia o wyborze oferty   10453
 Ogłoszenia o zawarciu umowy   3651
 Zestawienia ofert   4506
Załatwianie Spraw
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2349
  Urząd Stanu Cywilnego   1110
Inne
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego   4353
 Ochrona środowiska   2414
  Plany programy   1909
 Gospodarka nieruchomościami   34511
 Jednostki organizacyjne   2908
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2176
   Ogłoszenia   1958
  Gminna Biblioteka Publiczna   1718
   Ogłoszenia   828
  Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Ręcznie   1388
  Szkoła Podstawowa w Stobnicy   894
 Jednostki pomocnicze   2515
 Rejestry i ewidencje   1931
  Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw   959
 Informacje nieudostępnione   1561
 Redakcja Biuletynu   2046


wersja do druku wersja do druku